10 października 2018

Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja” realizuje projekt „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Kampania skierowana jest do uczniów klas IV-VII, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównym jej celem jest odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://autorytet.org/.