21 marca 2023

Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w praktyce szkolnej”

grafika konferencji o wolontariacie w praktyce szkolnej
23 marca Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, MCDN Ośrodek w Tarnowie, Caritas Diecezji Tarnowskiej zapraszają na Ogólnopolską Konferencję „Wolontariat w praktyce szkolnej”, która odbędzie się w Auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Tarnowie w formie hybrydowej. 

Oferta skierowana jest do nauczycieli, którzy pełnią rolę opiekunów Klubów Wolontariackich, Szkolnych Kół Caritas, Samorządów Uczniowskich, innych organizacji zajmujących się działaniami z zakresu wolontariatu, wychowawców klas, świetlic, burs szkolnych, pedagogów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom i wychowawcom potrzeby wychowania dzieci i młodzieży do wolontariatu, właściwej formacji młodego pokolenia do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie potrzeby zrozumienia i szacunku dla działań podejmowanych w ramach szeroko pojętego wolontariatu na rzecz osoby i wspólnoty osób.

Program wydarzenia mocno wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa, a zwłaszcza w postulat dotyczący wychowania zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Więcej szczegółów na https://mcdn.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-wolontariat-w-praktyce-szkolnej/