17 czerwca 2020

Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce.”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce.”, którego Organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a Współorganizatorem Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy młodych Polaków na temat historii oraz tradycji oręża polskiego, a także wspólne uczczenie i przypomnienia wydarzeń, miejsc oraz postaci, w tym dowódców, żołnierzy i ochotników uczestniczących w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Konkurs stwarza możliwość wykazania się wyobraźnią, inteligencją i wieloma umiejętnościami – rozwija zdolności medialne, plastyczne i literackie proponując trzy kategorie konkursowe:

 • Plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) – przeznaczona dla uczniów 1-4 klasy szkół podstawowych;
 • Graficzno-literacka (plakat lub wiersz) – przeznaczona dla uczniów 5-8 klasy szkół podstawowych;
 • Dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna) przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych kategorii zostały określone w rozdziale II  Regulaminu.

WAŻNE TERMINY:

 1. Prace konkursowe należy składać do 15 lipca 2020 r. wraz z Kartą zgłoszenia konkursowego należy przesyłać lub złożyć na adres Współorganizatora:
  Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa
  z dopiskiem:
  KONKURS
  pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
  Człowiek, zdarzenie, miejsce.”
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi do 14 sierpnia bieżącego roku na stronie internetowej MON: www.wojsko-polskie.pl.

Procedurę konkursową przeprowadza Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szczegóły konkursu oraz regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej, można je także pobrać poniżej.

PAMIĘTAJMY!

15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., Siły Zbrojne RP obchodzą swoje święto, które nawiązuje do chlubnych tradycji II Rzeczypospolitej Polskiej i upamiętnia ogrom wysiłku zbrojnego polskich żołnierzy.

W dniach 12-25 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło jedną z najważniejszych bitew w naszej historii i jedną z decydujących bitew w dziejach świata.

Bitwa Warszawska przyczyniła się do zwycięskiego zakończenia wojny Rosji bolszewickiej z Polską i ocaliła niepodległy byt nie tylko odrodzonej Rzeczypospolitej, ale i Europy. Zwycięstwo nad Rosją bolszewicką, niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych, miało dla naszego narodu również duże znaczenie moralne. Było to pierwsze od zmierzchu I Rzeczypospolitej wielkie zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Wojsko Polskie nad siłami zbrojnymi potężnego sąsiada, który wcześniej – jako jeden z zaborców – krwawo stłumił trzy powstania narodowe.

Załączniki