14 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs „Do broni!” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej – termin konferencji na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie

Uprzejmie informujemy, że konferencja w ramach projektu edukacyjnego ”Do broni!” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej” dla szkół Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz.10.00 w sali Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów.

Zamiarem Organizatorów jest, aby podczas takiego spotkania warsztatowego młodzież i nauczyciele uczestniczyli w dyskusji historyków zajmujących się tematyką ziemiańską, a w wyniku tych spotkań chętniej podejmowali decyzję o udziale w Ogólnopolskim Konkursie „Do broni!” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”.

Termin zgłoszeń do Konkursu upływa 8 lutego 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela Marcin Chorązki, koordynator ogólnopolski projektu e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Informacje o Projekcie można znaleźć:
https://kuratorium.krakow.pl/ogolnopolski-konkurs-do-broni-postawy-i-losy-ziemian-w-trakcie-ii-wojny-swiatowej/

oraz na stronie
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/58978,Ogolnopolski-projekt-edukacyjny-Do-broni-Postawy-i-losy-ziemian-w-trakcie-II-woj.html