11 października 2019

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”

Fundacja Panteon Narodowy zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”.

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Konkurs jest jednym z cyklu wydarzeń organizowanych przez Fundację Panteon Narodowy w ramach Projektu „Trzeba być Polski ‘dużo-przyszłej’ obywatelem”.

Realizacja Projektu związana jest z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat dokonań najwybitniejszych Polaków epoki niewoli, którzy zdobyli sławę i międzynarodowe uznanie w dziedzinie kultury,nauki i przedsiębiorczości, a osiągniętą pozycję i możliwości oddali na usługi rozdartego zaborami kraju.3. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym przeniesieniu doczesnych szczątków Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego do Krypt Panteonu Narodowego.

Wy­sy­ła­jąc zgło­sze­nie ak­cep­tu­jesz re­gu­la­min kon­kur­su.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się  tutaj

Załączniki

Plakat
Data: 2019-10-11, rozmiar: 312 KB