3 listopada 2021

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY „WSZYSCY ŚWIĘCI EUROPY – WPŁYW WYBITNYCH POSTACI NA CYWILIZACJĘ EUROPEJSKĄ I KULTURĘ POLSKĄ”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym „Wszyscy Święci Europy – wpływ wybitnych postaci na cywilizację europejską i kulturę polską”.

Celem Konkursu jest między innymi  inspirowanie młodych czytelników do zgłębiania wiedzy o Świętych Europy, wybitnych postaciach i ich wpływie na cywilizację europejską i kulturę polską oraz wzmocnienie działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, historii i poznawania kultury polskiej.

Konkurs został objęty Honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

plakat konkursu Wszyscy Święci EuropyKonkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – uczniowie szkół podstawowych, klasy I – III (konkurs plastyczny)
  • kategoria II – uczniowie szkół podstawowych, klasy IV – VIII (konkurs literacki)

Terminy dostarczenia prac:

Prace konkursowe plastyczne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do kancelarii szkoły) do 30 listopada 2021 r. do godziny 15.00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku (kancelaria szkoły) ul. Jarzębinowa 6 21-040 Świdnik z dopiskiem: Konkurs „WSZYSCY ŚWIĘCI EUROPY – WPŁYW WYBITNYCH POSTACI NA CYWILIZACJĘ EUROPEJSKĄ I KULTURĘ POLSKĄ”

Prace konkursowe literackie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do kancelarii szkoły) do 30 listopada 2021 r. do godziny 15.00 w pliku PDF na adres e-mail: wse@sp5.swidnik.pl