12 września 2018

Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną “Moja Polska Niepodległa”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie ogłaszają Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa”.

Konkurs na Grę Edukacyjną Moja Polska Niepodległa dotyczy wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości na obszarze całego kraju oraz Małych Ojczyzn. Zadanie polega na przedstawieniu historii walki o suwerenność oraz postaci mających lokalny wkład w odzyskanie niepodległości.

Konkurs odbywa się pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Regulamin Konkursu