20 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2021/2022:

 1. spośród finalistów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy  należą do szkół/klubów/kół: artystycznych/sportowych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zostaną wytypowani uczniowie z najwyższymi osiągnięciami do comiesięcznych stypendiów  ( od VI do XII 2022 r.),
 2. za  osiągnięte wyniki finalistów konkursu stypendialnego – uzdolnionych uczniów romskich wymienionych w p.1 oraz dla uczniów,  którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej – zaplanowano  jednorazowe nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warunki ubiegania się o stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
 2. są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 3. do dnia 1 czerwca 2022 r. osiągnęli wiek 10 lat lub  nie ukończyli 18 roku życia,
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  • nauki ścisłe
  • nauki humanistyczne
  • sztuki plastyczne
  • muzyka instrumentalna
  • śpiew (różne formy muzyki)
  • taniec (różne formy tańca)
  • sport

Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora do dnia 11 lipca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Szczegóły w załączonym Regulaminie

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r. jest realizowany w ramach zadań systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

Załączniki

regulamin 2022
Data: 2022-06-20, rozmiar: 50 KB
karta zgłosz 2022
Data: 2022-06-20, rozmiar: 30 KB