11 czerwca 2019

Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2019 roku – przedłużenie terminu zgłoszeń!

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2019 r., realizowany w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Organizator informuje o przedłużeniu terminu zgłoszeń do dnia 12 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Szersza informacja przedsięwzięciu znajduje się pod tym linkiem