21 maja 2019

Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2019 roku.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2019 r., realizowany w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem Konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

Materiały zgłoszeniowe należy przesłać do Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce do dnia 8 czerwca 2019 r z dopiskiem „konkurs stypendialny”

Informacja: Krystyna Markowska i Róża Kowalska, tel. kom. 602 857 658 lub 887 875 161, e-mail: stowrompab@poczta.onet.pl

Poniżej można pobrać szczegółową informację o Konkursie, jego regulamin i kartę zgłoszeniową.

informacja o konkursie

karta zgłoszeniowa

regulamin