6 października 2021

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021 r.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021r.

Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Naszym celem jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości  skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.

Uczniowie którzy wezmą udział w konkursie mogą starać się o :

– stypendia – zostaną przyznane uczniom, rokującym nadzieję na przyszłość, ponieważ np. są uczniami szkół muzycznych, baletowych, plastycznych, sportowych lub należą do klubów sportowych, tanecznych i plastycznych.

– nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji- otrzymają uczniowie za całoroczną pracę zarówno ci ,którzy kwalifikują się do stypendium i uczniowie , którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej i w ocenie komisji zasługują na wsparcie.

W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie pochodzenia romskiego z całego kraju, którzy są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce:

 1. są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 2. do dnia 1 stycznia  2021 r. osiągnęli wiek 10 lat lub do dnia 1 lipca 2021 r. nie ukończyli 18 roku życia
 3. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  • nauki ścisłe
  • nauki humanistyczne
  • sztuki plastyczne
  • muzyka instrumentalna
  • śpiew (różne formy muzyki)
  • taniec (różne formy tańca
  • sport

Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami powinna trafić do Organizatora do dnia 31 października 2021 r. Zachęcamy do udziału w konkursie

Poniżej do pobrania załączniki: Regulamin konkursu i Karta zgłoszeniowa

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU 2021
Data: 2021-10-06, rozmiar: 27 KB
KARTA ZGLSZENIOWA 2021
Data: 2021-10-06, rozmiar: 19 KB