26 lutego 2020

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny pn. „Granie na ekranie”

Organizatorami projektu są Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” oraz Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2019 pn. „Młodzi cyfrowi”. Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do działań edukacyjnych, które wspierają m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisja Episkopatu Polski. Projekt badawczy wspierają również pracownicy naukowi zatrudnieni w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcy z Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Udział w badaniach jest bezpłatny i niesie wiele korzyści, m. in. indywidualną diagnozę i bezpłatne materiały edukacyjne. Badanie skierowane jest do uczniów, którzy uczęszczają przynajmniej do klasy czwartej szkoły podstawowej. Maksymalny wiek uczniów biorących udział w badaniu to 20 lat.

Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają:

  • wygenerowane dla szkoły wyniki w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie,
  • certyfikat on-line za udział w projekcie naukowo-badawczym,
  • zaświadczenie dla nauczycieli koordynujących badanie na terenie szkoły.

Aby wziąć udział w badaniu, należy rejestrować się na stronie internetowej: https://rejestracja.granienaekranie.com.pl/

W ramach projektu można także zgłosić uczniów na szkolenia dla wolontariuszy akcji „Granie na ekranie”, które odbędą się w każdym województwie.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: dbamomojzasieg.com/granienaekranie/

Z wynikami badania pn. Młodzi Cyfrowi obrazującego stosunek polskiej młodzieży do Internetu, smartfonów i nowych technologii można zapoznać się pobierając Raport ze strony: dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/