18 października 2019

Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Podaj dobro dalej” – III edycja „Dzieci dzieciom” – zaproszenie do udziału

Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie zaprasza grupy projektowe złożone z opiekuna i dzieci w wieku szkolnym (klasy I – VIII) do udziału w konkursie poświęconym pomaganiu innym.

Dla kogo?

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I – VIII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne.

Każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 zespoły. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun (osoba pełnoletnia). Każdy zespół ma realizować osobny program, mieć niepowtarzający się skład, opiekuna oraz realizować odrębne akcje.

Na czym polega „Podaj dobro dalej”?

Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc dzieciom; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa jest  przesłanie wydrukowanego, podpisanego, zeskanowanego zgłoszenia udziału w Projekcie, zgodnie z załączonym formularzem do dnia 15 grudnia 2019 r.   e-mailem na adres: podajdobrodalej@gmail.com . Niepodpisane i/lub wypełnione w sposób cyfrowy zgłoszenia są nie ważne.

Więcej informacji na stronie http://helenakmiec.pl/iii-edycja-2020/

Załączniki

2020-Regulamin.doc
Data: 2019-10-18, rozmiar: 116 KB
2020-karta-zgłoszenia
Data: 2019-10-18, rozmiar: 84 KB
III Podaj dobro dalej-baner
Data: 2019-10-18, rozmiar: 191 KB
III Podaj dobro dalej!-plakat
Data: 2019-10-18, rozmiar: 634 KB
III Podaj dobro dalej! - informacje grafika
Data: 2019-10-18, rozmiar: 706 KB