10 września 2021

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” – 2. edycja

Zapraszamy do udziału w Projekcie skierowanym do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Inicjatywa uzyskała patronat honorowy

Ministra Edukacji i Nauki,

Muzeum Powstania Warszawskieg,

Muzeum II Wojny Światowej

oraz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Powstańcy 44 Pamiętamy

Cele ogólne projektu to między innymi rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego, budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych, czy ukazanie wpływu wojny na losy powstańców, cywilów i dzieci, a także  poznanie życiorysów Powstańców. Udział w Projekcie pozwoli też na zapoznanie uczniów z materiałami źródłowymi (filmy, zdjęcia, ilustracje, teksty źródłowe) i uświadomienie młodzieży konieczności kształtowania świadomości narodowej i postaw patriotycznych,

Zgłoszenia (pełna nazwa szkoły, adres, województwo, klasa, nazwiska i adresy e-mail nauczycieli realizujących projekt) należy wysłać do końca września 2021 r.

Treści, które należy omówić na lekcjach, obowiązkowe i  uzupełniające lektury, a także informacje na temat metod pracy znajdują się w załączonym poniżej materiale.

Nauczyciele oraz placówki otrzymają zaświadczenie za udział w projekcie.

W jednej klasie projekt może być realizowany we współpracy przez polonistę, historyka i wychowawcę.

Na stronie projektu na bieżąco będą pojawiać się informacje o patronatach oraz pomoce dydaktyczne dostępne online: https://www.facebook.com/pg/Powsta%C5%84cy44-pami%C4%99tamy-104097168053194/posts/?ref=page_internal

Na portalu społecznościowym Facebook została założona grupa, która jest miejscem wymiany pomysłów i doświadczeń związanych z projektem.

Patrycja Michalik

Pomysłodawca i koordynator projektu, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią powstancy44pamietamy@gmail.com

Załączniki

Informacje o projekcie - 2 edycja.
Data: 2021-09-20, rozmiar: 232 KB