22 listopada 2022

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu pn. OSzToZ

W nawiązaniu do prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia kampanii edukacyjnej „MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” oraz realizacji projektu Zdrowe Życie przekazujemy informacje o Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu.

Celem konkursu jest promocja wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomych, opartych na rzetelnej wiedzy postaw wobec chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób onkologicznych.

W internetowym konkursie, który rozpoczyna się 1 grudnia 2022 r. i będzie realizowany do końca marca 2023 r. mogą wziąć udział klasy – drużyny oraz całe szkoły. Taka forma promocji zdrowia ma w sobie element szlachetnej rywalizacji, ale jednocześnie – ze względu na to, że uczestnikami są zespoły – wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą.

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu jest konkursem adresowanym do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkolnej do lat 18. Test został opracowany dla różnych grup wiekowych uczestników. Wyniki będą oceniane dla każdego z poziomów osobno:

– Grupa A – uczniowie klas V-VI szkół podstawowych,

– Grupa B – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,

– Grupa C – uczniowie szkół ponadpodstawowych, klasy I-IV.

Do wygrania nagrody – w formie dofinansowania wybranych projektów działań prozdrowotnych, które otrzymają najlepsze klasy oraz najlepsza ze szkół.

Konkurs OSzToZ realizowany w ramach projektu „Zdrowe Życie, który objęty jest Patronem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy.

Więcej o konkursie i jego zasadach na stronie www.osztoz.pl