9 września 2021

„oLEANpiada” IV edycja

Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie zaprasza do  projektu pod nazwą „oLEANpiada”.

Są to interdyscyplinarne zawody skierowane do uczniów szkół średnich, mające na celu rozpropagowanie wśród młodych ludzi tematyki Lean Management, czyli Szczupłego Zarządzania. Tegoroczna edycja planowana jest na 21 października 2021 roku i jej finał planowany jest w murach Akademii Górniczo-Hutniczej , oczywiście dopuszczając możliwość zmiany formy w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią SARS-COV2.

             W zawodach udział biorą zespoły uczniów składające się z maksymalnie pięciu  osób uczęszczających do tej samej szkoły. Zespoły muszą zmierzyć się z trzema etapami, w których sprawdzana będzie zarówno ich wiedza teoretyczna, jak i jej użycie w praktyce. W finale uczestnicy muszą stanąć przed zadaniem usprawnienia procesu produkcyjnego, kierując się zasadami japońskiej sztuki zarządzania oraz wiedzy zdobytej na podstawie materiałów szkoleniowych. Nad przebiegiem symulacji i pracą zespołów, czuwać będą wyszkoleni w tym zakresie członkowie SKN Zarządzanie.

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

Szczegóły dotyczące wydarzenia, w tym jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej http://sknz.agh.edu.pl/oleanpiada/