17 stycznia 2018

Opłatek Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z pracownikami oświaty

W piątek 12 stycznia 2018 roku Eucharystią o godz. 18.00. w Kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego z dyrektorami, nauczycielami i katechetami z terenu Miasta Krakowa i okolic. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Dorota Skwarek, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Oprawę liturgiczną i muzyczną zapewniły kapela oraz schola z parafii Św. Michała w Ostrowsku.

Fot. M. Kukla