21 listopada 2019

ORE zaprasza na szkolenie „Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego”

ORE placówka MEN zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. „Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego”

Obszar tematyczny:

Kompetencje kluczowe

Organizator:

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, Przedstawicielstwo Generalne Walonia-Bruksel, Ambasada Belgii w Warszawie

Adresat:

nauczyciele, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, specjaliści, konsultanci zajmującym się nauczaniem języka francuskiego i zainteresowani tematyką frankofońską

Typ szkolenia:

wykład i warsztat

Opis:

Cele szkolenia:
1. Przygotowanie nauczycieli i specjalistów zajmujących się językiem francuskim do pracy z
narzędziami cyfrowymi.
2. Podniesienie poziomu umiejętności wykorzystania wirtualnych zasobów i materiałów w nauczaniu
języka francuskiego.
3. Opracowanie materiałów dydaktycznych urozmaicających i wzbogacających zajęcia językowe.

Materiały:

Harmonogram szkolenia.doc

Miejsce:

Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Kontakt:

Anna Susek, tel.: (022) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Kryteria naboru:
Pierwszeństwo mają nauczyciele z podstawowymi umiejętnościami w dziedzinie technologii
cyfrowych oraz ci, którzy mają praktyczną możliwość zastosowania nowych umiejętności w klasie.
W ostatniej kolejności, w razie wolnych miejsc, rekrutowani są: specjaliści ze szkół prywatnych na
prawach publicznych.

– wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
– kolejność zgłoszeń,
– udział max 2 osoby z jednej placówki.

Dostępne terminy:

29-11-2019 – 01-12-2019 (Sulejówek)