11 czerwca 2018

Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
prowadzących nauczanie w językach mniejszości narodowych

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Pana Ministra M. Kopcia w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości narodowych. Zawiera ono w szczególności uwagi dotyczące nieprawidłowości w organizacji uczenia tych języków oraz zalecenia. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z  treścią tego pisma oraz stosowanie się do zawartych w nim zaleceń. Jest to szczególnie istotne, ponieważ niektóre rozwiązania przyjmowane w tych szkołach ograniczają prawa uczniów do nauki dwóch języków obcych nowożytnych w klasach VII i VIII szkoły podstawowej.

Załączniki