24 czerwca 2017

Organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – zmiana rozporządzenia

Organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147).

Rozporządzenie, poza sprawami logistycznymi związanymi z dostosowaniem treści rozporządzenia do obowiązującego od 1 września 2017 r. Prawa oświatowego, wprowadziło istotne zmiany organizacyjne w pracy przedszkola i szkoły.

1. Zgodnie z § 1 ust. 1a zajęcia religii prowadzone:

  1. w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych należy uwzględnić w ramowym rozkładzie dnia;
  2. w szkołach należy uwzględnić w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Zmienione przepisy § 10 rozporządzenia w sprawie organizowania trzydniowych rekolekcji wielkopostnych wprowadzają dla szkół obowiązek pełnienia funkcji opiekuńczej i wychowawczej w czasie trwania rekolekcji („W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej”). Bez mian pozostała zasada odrębnego ustalania szczegółowych zasad organizacji rekolekcji między organizującymi rekolekcje a szkołą.

3. § 2 rozporządzenia zmieniającego w odniesieniu do dotychczasowego publicznego gimnazjum oraz klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych mówi o stosowaniu przepisów zmienianego rozporządzenia do zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

Załączniki

zmiana rozporządzenia Dz.U. z 2017 r. poz. 1147
Data: 2017-06-24, rozmiar: 100 KB