14 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą corocznie kieruje nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą

Bliższe informacje na stronie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Obecnie rekrutowani są nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji poszukiwani są poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. W Argentynie i Brazylii – poloniści oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach prowadzonej rekrutacji organizowane jest spotkanie informacyjne w formule online. 24 stycznia (poniedziałek) o godzinie 18.00 czasu polskiego.

Zapisy: http://ankiety.orpeg.pl/index.php/285533/lang-pl