25 października 2021

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli:

  • polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji,
  • polonistów oraz edukacji wczesnoszkolnej do pracy dydaktycznej w Brazylii na rok szkolny 2022/2023.

 

Załączniki