18 września 2020

Oświadczenie Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty

W związku z Listem opublikowanym na FB przez Pana Macieja Miłkowskiego zatytułowanym „Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+” Małopolski Kurator Oświaty wyraża ogromne zaniepokojenie sytuacjami o jakich informuje autor Listu. Zarówno autor jak i podpisani 43 nauczycieli informują społeczeństwo, że znają przypadki szykanowania uczniów, którzy definiują swoją przynależność do środowiska LGBT.  Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że nigdy nie była informowana przez żadnego nauczyciela o wydarzeniach niewłaściwego traktowania uczniów. Małopolski Kurator Oświaty stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich uczniów bez jakichkolwiek wyjątków. Każdy przypadek krzywdzenia uczniów rozpatruje z należytą starannością i troską. Nigdy nie różnicuje uczniów. Każdy uczeń ma  prawo do bezpiecznych warunków nauki i funkcjonowania w środowisku szkolnym. Do obowiązków nauczycieli należy zadbanie o bezpieczeństwo swoich wychowanków. Jest sprawą bulwersującą informowanie społeczeństwa o tym, że nauczyciele nie potrafią zapobiec w swoich szkołach przemocy wobec uczniów. Nie wskazują w swoim Liście żadnych powodów, dla których swojego zadania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom nie wykonali. Nie wskazują też na przeszkody w wykonywaniu swoich obowiązków. Nie ma też informacji o tym, że kolejne stopnie władz nie podejmowały kroków interwencyjnych w odpowiedzi na wnioski nauczycieli.

Małopolski Kurator Oświaty zwraca się do autora i sygnatariuszy Listu o pilne wyjaśnienie zasygnalizowanych problemów za pośrednictwem dyrektorów szkół.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty