13 października 2023

Oświadczenie Małopolskiego Kuratora Oświaty o złożeniu pozwu przeciwko Posłowi Aleksandrowi Miszalskiemu i zapowiedź złożenia wniosku do Prezydium Sejmu RP o uchylenie immunitetu poselskiego Posłowi Aleksandrowi Miszalskiemu

Trwa kampania kłamstw wymierzona w Małopolskiego Kuratora Oświaty prowadzona przez Posła i aktualnego kandydata na posła Koalicji Obywatelskiej Pana Aleksandra Miszalskiego. Pan Poseł uznał, że zbuduje swoją popularność na osobach, które krzywdziły uczniów (tak buduje swój elektorat). Nic bardziej podłego. Dał tym osobom, nie tylko parasol ochronny i możliwość skorzystania z jego obsługi prawnej, ale przede wszystkim zagwarantował im rozgłos medialny. Cynicznie, wykorzystując immunitet poselski stał się tubą nagłaśniającą kłamstwa. Pan Poseł Aleksander Miszalski od czterech lat stara się blokować pracę Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim. Rozpowszechnia nieprawdziwą informację o liczbie postępowań dyscyplinarnych przeciwko nauczycielom i dyrektorom szkół w województwie małopolskim, pomimo przekazanych mu danych z Kuratorium Oświaty w Krakowie, jak i z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kierowane do Pana Posła wezwania do wycofania się z kłamstw i sprostowania nieprawdziwych informacji były przez niego ignorowane. Dla posła Koalicji Obywatelskiej prawda nie ma żadnego znaczenia.

W tym miejscu Małopolski Kurator Oświaty pragnie podkreślić, że rzeczywista liczba postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim wynosi w skali kraju mniej niż 9%, a nie jak twierdzi Pan Poseł Aleksander Miszalski „ponad połowę wszystkich postępowań dyscyplinarnych w Polsce”. Taką narracją stworzył nieprawdziwy obraz działań podejmowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i stał się obrońcą dorosłych krzywdzących dzieci.

Kłamstwa o liczbie spraw dyscyplinarnych toczących się w województwie małopolskim mają służyć zdyskredytowaniu w przestrzeni publicznej nie tylko Małopolskiego Kuratora Oświaty, ale przede wszystkim działalności Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, a w konsekwencji zdestabilizować pracę Nauczycieli w województwie małopolskim podsycając ich obawy o rzekomo im grożących, bezpodstawnych postępowaniach dyscyplinarnych.

Takim postępowaniem Pan Poseł Aleksander Miszalski narusza zasady etyki poselskiej zgodnie, z którymi Poseł wykonując mandat winien się kierować, w szczególności zasadą rzetelności i odpowiedzialności. Mając wiedzę o stanie faktycznym, z założenia działa w złej intencji, bo poprzez kłamstwo wprowadza zamieszanie i niepokój wśród Nauczycieli w województwie małopolskim.

Jednocześnie narusza godność i dobra osobiste Małopolskiego Kuratora Oświaty, jej podwładnych i członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim. W skład tej Komisji wchodzi, oprócz 3 wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie, 67 Nauczycieli i Dyrektorów cieszących się nieposzlakowaną opinią w swoich środowiskach, wybranych przez rady pedagogiczne, organy prowadzące i nauczycielskie związki zawodowe. To przeciwko nim Pan Poseł Aleksander Miszalski rozpętał nagonkę i nazwał Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim „układem kuratoryjnym”, sugerując tym samym mafijny proceder. Na dodatek całą ciężką pracę Komisji nakierowaną wyłącznie na dobro i bezpieczeństwo ucznia Pan Poseł Miszalski sprowadza do wyimaginowanych prześladowań na tle światopoglądowym. Dla Pana Posła wiedza o stanie faktycznym nie stanowi przeszkody w formułowaniu oszczerstw, jak również nie czuje zażenowania występując także przeciwko swojej politycznej formacji. Stan prawny, na podstawie którego funkcjonuje Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim został przyjęty w 1999 r. i to od tego czasu, także podczas rządów PO-PSL, na tych samych zasadach pracuje Komisja w województwie małopolskim. Dokładnie tak samo umocowanych jest jeszcze 13 Komisji Dyscyplinarnych dla Nauczycieli w 13 innych województwach.

Z przyczyn jak wyżej, został złożony pozew do Sądu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Małopolskiego Kuratora Oświaty, a kolejnym krokiem będzie wniosek do Prezydium Sejmu o uchylenie immunitetu poselskiego Panu Posłowi Aleksandrowi Miszalskiemu. Tym samym Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że nie pozwoli na dalsze bezkarne szkalowanie swojego imienia i kolportowanie nieprawdziwych i celowo zafałszowanych informacji, szczególnie w sytuacji gdy zbicie kapitału politycznego odbywa się kosztem bezpieczeństwa dzieci młodzieży.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty