25 września 2017

Finał projektu „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – „Między dwoma totalitaryzmami”

W siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie – Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” odbył się finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

25 września 2017

Zaproszenie do udziału w III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

W dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie, w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Ponad 250 referentów i moderatorów, uczestników 26 sesji będzie dyskutować na temat miejsca w historii Europy i świata Dawnej Rzeczypospolitej oraz jej dziedzictwa i miejsca w pamięci narodów.

19 września 2017

Zaproszenie do udziału w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizując Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, uruchomiło pakiet działań dedykowanych szkołom, placówkom oświatowym, uczniom i ich rodzicom.

18 września 2017

Obchody 78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku i Dnia Sybiraka

w Krakowie odbyły się uroczyste obchody 78. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W tym dniu uczczono także pamięć wszystkich zesłanych na Syberię oraz pamięć obrońców polskich granic w 1939 roku, a także wspominano ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

18 września 2017

Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

W związku z licznymi pytaniami w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego przypominamy, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.

15 września 2017

Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie dotycząca spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

Sąd Apelacyjny w Krakowie przedstawia propozycję regularnych wizyt edukacyjnych w swojej siedzibie w Krakowie dla grup młodzieży szkolnej: uczniów klas 7 szkoły podstawowej, klas 2-3 dotychczasowych gimnazjów i uczniów wszystkich klas liceów i techników.