5 maja 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, ostatnio wyrażającym się w zachęcaniu do udziału w manifestacjach politycznych, wykorzystywaniu systemu oświaty do kolportowania informacji o takich manifestacjach oraz organizowania ich przebiegu, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym.

4 maja 2017

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty

W Krakowie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Czynu Zbrojnego na Powiślu. Następnie w Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta Msza Święta. Po jej zakończeniu ze Wzgórza Wawelskiego ruszył Pochód Patriotyczny, który przeszedł przez Rynek Główny na Plac Matejki, gdzie miały miejsce główne uroczystości.

4 maja 2017

Podpisanie porozumienia w sprawie kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach

W piątek 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla absolwentów połączona z podpisaniem porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy i kształcenia zawodowego uczniów kształcących się w zawodach hotelarskich i gastronomicznych.

4 maja 2017

Rozmowa z Małopolskim Kuratorem Oświaty o organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym – TVP3 Kraków, Tematy dnia

Wypowiedź Pani Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty i Pani Katarzyny Król Zastępcy Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu o założeniach reformy edukacji oraz organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym – TVP3 Kraków, Tematy dnia.

27 kwietnia 2017

Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”

W wyniku realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”.

26 kwietnia 2017

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej – informacja dla organów prowadzących

Uprzejmie informuję, że w okresie maj – czerwiec br. zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

21 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu „POWER” pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”