22 maja 2017

Informacja dla dyrektorów oraz rodziców uczniów szkół podstawowych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

Zgodnie z art. 205 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom klasy III lub klasy VI szkoły podstawowej miejsce realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

22 maja 2017

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej – informacja dla dyrektorów i nauczycieli

Uprzejmie informuję, że w okresie maj – czerwiec br. zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkolenia te prowadzić będą osoby przeszkolone w tym zakresie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

19 maja 2017

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków” w Nowym Targu

W Nowym Targu w środę 17 maja 2017 roku odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków”, której myśl przewodnią stanowiło hasło „Przykład, a nie wykład”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Małopolski Kurator Oświaty, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Prezes Związku Podhalan w Polsce.

19 maja 2017

Konferencja „Razem dla edukacji branżowej” w Tarnowie z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty

We wtorek 16 maja 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie odbyła się konferencja „Razem dla edukacji branżowej”, połączona z podpisaniem przez placówkę porozumienia o współpracy z firmą ZWRI Sp. z o. o., które w znaczący sposób wpłynie na jakość kształcenia branżowego w tym mieście.

17 maja 2017

Uroczyste spotkanie z okazji awansu nadbryg. Stanisława Nowaka z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty

W Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji awansu nadbryg. Stanisława Nowaka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – uhonorowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

17 maja 2017

Spotkanie w Kuratorium Oświaty w Krakowie dotyczące raportu z kontroli NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania

Z inicjatywy Małopolskiego Kuratora Oświaty odbyło się spotkanie dotyczące omówienia wniosków z raportu Najwyższej Izby Kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych, standardów oraz problemów związanych z tym zagadnieniem.

12 maja 2017

Wystąpienie Małopolskiego Kuratora Oświaty podczas sesji naukowej „Patriotyzm – dobrze pojęta miłość Ojczyzny…” w Tarnowie

W środę 10 maja 2017 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Tarnowie odbyła się sesja naukowa „Patriotyzm – dobrze pojęta miłość Ojczyzny…”, podczas której wystąpiła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.

12 maja 2017

Jubileusz 125-lecia istnienia Szkoły na krakowskim Dąbiu z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty

W środę 10 maja 2017 roku Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie świętowało 125-lecie utworzenia Szkoły na Dąbiu. W 1892 roku decyzją Cesarsko-Królewskiej Krajowej Rady Szkolnej we Lwowie powstała jednoklasowa Szkoła Ludowa. Z upływem czasu Szkoła i jej otoczenie zmieniało się, zapisując kolejne karty historii…