31 maja 2017

Uroczysta gala podsumowująca 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Jubileuszową – 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

30 maja 2017

Zakończenie etapu projektu „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu 2017 r. Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jedna szkoła z każdego województwa. Kryterium wyboru stanowić będzie aktywność szkoły we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań.

29 maja 2017

Konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

Konferencja organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z: Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz z Wadowickim Centrum Kultury.

29 maja 2017

Platforma online – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W bieżącym roku pojawia się nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, w którym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, poniesione w roku szkolnym 2016/2017 i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2017 roku.

29 maja 2017

„Święto Rodziny” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej

„Majówka” – „Święto Rodziny” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej dla uczniów placówki, zaprzyjaźnionych szkół, rodziców, nauczycieli i wolontariuszy z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty. Imprezie patronował Zarząd Powiatu Wadowickiego.

25 maja 2017

List Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący zaopiniowanych arkuszy organizacji

W związku z zakończonymi pracami pierwszego etapu opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, mając na względzie presję czasu jaka towarzyszyła realizacji tego zadania, chcę podziękować wszystkim Dyrektorom i Organom Prowadzącym za sprawne przygotowanie arkuszy organizacji i równocześnie przekazać spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji tego zadania.

22 maja 2017

Rozmowa z Małopolskim Kuratorem Oświaty nt. raportu NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych – TVP3 Kraków, Tematy dnia

Wypowiedź Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty, komisarza Wojciecha Chechelskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Pana Piotra Pokrzywy, kierownika Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie nt. raportu NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych.