29 marca 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty do rodziców

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, Odpowiadając na liczne pytania Państwa, wyrażające obawy o bezpieczeństwo dzieci w dniu 31 marca 2017 r. w związku z zapowiadanym przez ZNP strajkiem nauczycieli, związanym z niewypełnianiem przez nich obowiązków służbowych, pragnę Państwa poinformować, że dokładam wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Przypomniałam w komunikacie do zarządzających przedszkolami […]

21 marca 2017

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – formularz nr 1 II. Ewentualne opłaty: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Kuratorium Oświaty w Krakowie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Kuratorium Oświaty w Krakowie zastrzega sobie […]

21 marca 2017

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – formularz nr 1 II. Ewentualne opłaty: Kuratorium Oświaty w Krakowie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość […]