26 października 2017

Zaproszenie do udziału w uroczystościach patriotycznych w dniu 3 listopada 2017 r. o godz. 11.00 przed Krzyżem Pamięci (mur więzienia) przy ul. Montelupich 7

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zaprasza do udziału w szczególnej lekcji historii, jaką będzie uroczystość poświęcona pamięci polskich patriotów zamordowanych w więzieniu przy ul. Montelupich 7 w latach 1945-1956.

25 października 2017

Święto Szkoły w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie – debata „Nowe wyzwania edukacji zawodowej w kontekście rozwoju technologii 4.0”

W Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie obchodzono Święto Szkoły pod hasłem „Moja Szkoła – Mój Zawód – Moja Przyszłość” – Festiwal zawodów przyszłości branży technicznej z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.