2 czerwca 2017

Jubileusz 20-lecia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu

We wtorek 30 maja 2017 roku Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu świętowała Jubileusz 20-lecia. Gościem wydarzenia była m.in. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Podczas uroczystości nie brakowało odniesień do historii Szkoły i Patrona.

1 czerwca 2017

Uroczyste obchody 97. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

W dniach 18-21 maja 2017 roku Wadowice świętowały obchody 97. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, w których udział wzięła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Uroczystości trwały cztery dni i wypełnione były wspomnieniami o Świętym Janie Pawle II, radością, muzyką, kulturą i sportem.

1 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

W związku z realizacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania dotyczącego finansowania podręczników dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, Kuratorium Oświaty zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik NIKO 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

1 czerwca 2017

Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z którym Kuratorium Oświaty realizuje kolejną edycję małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, skierowaną do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

31 maja 2017

Uroczysta gala podsumowująca 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Jubileuszową – 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

31 maja 2017

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 307 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w terminie do dnia 1 września 2017 r. wszelkie czynności podejmowane w celu realizowania zadań oświatowych oraz organizowania i prowadzenia kształcenia w szkołach, powinny być podejmowane według aktualnego stanu prawnego szkół.