30 października 2019

„Papieski Konkurs na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II” – zaproszenie do udziału

„To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach”

Jan Paweł II
ŚDM, Toronto, 2002

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie organizuje „Papieski Konkurs na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Minister Edukacji Narodowej. Współorganizatorami Konkursu są Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Celem Konkursu jest między innymi przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, wielkiego Małopolanina, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości
i pokoju, przedstawienie Jego nauczania z pielgrzymek do Polski i przypomnienie przesłania kierowanego do młodych całego świata.
Udział w Konkursie będzie pięknym znakiem uczestnictwa w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły.

Przedłużony termin zgłoszeń do Konkursu upływa 15 listopada 2019 r.

Etap szkolny Konkursu odbędzie się 4 grudnia 2019 r, etap rejonowy – 20 lutego 2020 r., a etap wojewódzki 28 kwietnia 2020 r.

Więcej szczegółów w Regulaminie oraz na stronie internetowej idmjp2.pl

Załączniki