16 października 2018

„Papież zza żelaznej kurtyny” – międzynarodowa konferencja naukowa w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła

W dniach 9-12 października 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła. Wydarzenie było wspólnym dziełem Instytutu Pamięci Narodowej i węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottság). Uczestniczyło w nim wielu znamienitych gości, w tym m.in. Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Na uwagę zasługuje liczny udział młodzieży.

W czasie obrad w Krakowie eksperci z wielu krajów obradowali w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym tematem krakowskich wykładów była sytuacja kościołów chrześcijańskich w dyktaturach komunistycznych drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Jana Pawła II. Po dwóch dniach obrady były kontynuowane do Budapeszcie.