9 listopada 2021

„Patrzeć i być widocznym” – zaproszenie do Konkursu na animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Organizatorzy Konkursu na animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Patrzeć i być widocznym” – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Partner konkursu – Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego do uczestnictwa w Konkursie.
Plakat konkurs Patrzeć i być widocznymKonkurs ma na celu kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci i młodzieży na drodze, oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

Udział w konkursie ma na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Czas trwania konkursu:
1. Od 22 do 29 listopada 2021 roku – przyjmowanie materiałów z animacjami.
2. Od 13 do 20 grudnia 2021 roku – ocena nadesłanych materiałów. Wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu oficjalnych wyników, nie później niż do 20 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje, w tym o formacie przygotowania pracy, sposobie jej dostarczenia w Regulaminie załączonym poniżej oraz na plakacie konkursu, do którego pobrania i wyeksponowania w szkołach zachęcamy.

Załączniki

Konkurs_na_animację3
Data: 2021-11-09, rozmiar: 348 KB