13 kwietnia 2018

PILNE! Stypendium Prezesa Rady Ministrów za okres styczeń-czerwiec 2018 r.

Kraków, dnia 27 marca 2018 r.

GK.3111.9.1.2018.GB

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych
województwa małopolskiego

 

W związku z przyznanym stypendium Prezesa Rady Ministrów za okres styczeń – czerwiec 2018 r., Kuratorium Oświaty zwraca się z prośbą o wypełnienie przez ucznia załączonego wniosku. We wniosku należy podać numer konta bankowego ucznia lub jednego z rodziców ucznia, bądź proszę wskazać inny sposób wypłacenia stypendium.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej proszę przekazać na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 448 11 37, 12 448 11 36.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: