4 kwietnia 2017

Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiany harmonogramu sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Kraków, 4 kwietnia 2017 r.

NP.552.24.2017.AJ

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Województwa Małopolskiego

Nawiązując do pisma w sprawie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 informuję, iż zmieniłam „Harmonogram sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018”, który w moim przekonaniu jest korzystniejszy dla dyrektorów szkół i pozwoli na spokojniejsze i lepsze przygotowanie arkuszy organizacji.

Należy zauważyć, iż zadań związanych z przygotowaniem nowego roku szkolnego nie da się odłożyć na dalszy czas i ten okres czasu, jak co roku, wymaga od nas pełnej mobilizacji. W porównaniu z ostatnimi latami doszło zadanie opiniowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli przez kuratora oświaty. Opracowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie harmonogram służy uporządkowaniu działań osób i instytucji związanych z pracami nad arkuszami organizacji i tylko z tego powodu został sporządzony.

W sytuacji dokonywanych zmian w systemie oświaty i związanymi z tym trudnymi i nowymi zadaniami wyrażam przekonanie, iż wszyscy jesteśmy w stanie zmobilizować się i rozwiązać wszelkie problemy z tym związane.

Z poważaniem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

Zał. Harmonogram sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.