17 lipca 2017

Pismo Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

W załączeniu: Pismo Ministra Edukacji Narodowej DPPI-WPPiP.4083.157.2017.MS z dnia 14 lipca 2017 r.

Załączniki