10 czerwca 2019

Planowana liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących w Krakowie

Szanowni Państwo Rodzice,

po ustaleniach między Prezydentem Miasta Krakowa, Małopolskim Kuratorem Oświaty i dyrektorami krakowskich liceów otworzymy dodatkowo 27 oddziałów klas I w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto jest zgoda na zwiększenie liczby uczniów w klasach z 28 do 32 w liceach, które wcześniej uzgodnią takie zwiększenie (zgodę posiadają już np.: II LO, VI LO, XLII LO).

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

 

Do pobrania: