10 czerwca 2021

Podsumowanie I części Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2021

Szanowni Państwo!

ekoszkoła ekoprzedszkoleBardzo dziękujemy za udział w I Rundzie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2021 zarówno Uczniom, jak i zaangażowanym w zadanie Opiekunom.  Podziękowania składamy także za merytoryczne przygotowanie i opiekę nad uczniami podczas pisania testu.  Test wiedzy dotyczący ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki przeprowadzono on-line w internetowej platformie. W dwóch kategoriach wiekowych (klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII) napisało go 60 uczniów.

Wyniki, po ocenie komisji konkursowej pytań „otwartych”, zostały opublikowane w dniu testu, (02.06.2021r.):

– na stronie Facebook Projektu pod adresem: https://www.facebook.com/projektekologiczny
– na stronie internetowej www.borzecin.pl

Ci z Państwa, którzy nie mieli okazji zapoznać się z nimi, mogą to zrobić otwierając pliki załączone do niniejszej wiadomości.

Ponadto, przypominamy o przedłużonym do 30 czerwca bieżącego roku terminie zgłoszeń do pozostałych Rund (II, III, IV, V).

Organizatorami Projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem wspierającym jest Małopolski Kurator Oświaty.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Załączniki

wyniki Ekoszkoła 2021 - Runda 1-1a
Data: 2021-06-10, rozmiar: 112 KB
wyniki Ekoszkoła 2021 - Runda 1-2a
Data: 2021-06-10, rozmiar: 462 KB