8 czerwca 2022

Podsumowanie IX edycji projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych województwa małopolskiego

 

Zakończyła się IX edycja Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska”, organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przy partnerskim wsparciu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, propagowanie tematyki ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży w życiu codziennym, poszerzenie zainteresowań problematyką ekologii i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie działalności ekologicznej w środowisku lokalnym.

Zatem szczególnie dziękuję wszystkim Uczestnikom – przedszkolakom i uczniom małopolskich szkół podstawowych oraz ich nauczycielom, że jak co roku podjęli realizację zadań projektowych.

„Czysta Małopolska” to projekt, na który składają się:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych „Ekologia jest super!”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć tradycyjnych lub zdalnych dotyczących upowszechniania zachowań proekologicznych.
  3. Konkurs na film lub podcast ukazujący działania w zakresie promocji zachowań proekologicznych w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2021/2022.

Nagrody i dyplomy będzie można odebrać od 20 czerwca br. w Kuratorium Oświaty w Krakowie i jego właściwych Delegaturach.

Z przyjemnością przedstawiam wyniki konkursów w ramach IX edycji projektu edukacyjnego „Czysta Małopolska”.

Serdecznie gratuluję wszystkim Uczestnikom, a szczególne słowa uznania składam finalistom i laureatom Konkursów.

 

st. wiz. Barbara Gancarczyk
koordynator projektu „Czysta Małopolska”

 

Załączniki

LISTA laureatów KONKURSU PLASTYCZNEGO
Data: 2022-06-08, rozmiar: 16 KB
LISTA laureatów KONKURSU NA SCENARIUSZ
Data: 2022-06-08, rozmiar: 15 KB
LISTA laureatów KONKURSU NA FILM
Data: 2022-06-08, rozmiar: 15 KB
LISTA finalistów KONKURSU PLASTYCZNEGO
Data: 2022-06-08, rozmiar: 17 KB
LISTA finalistów KONKURSU NA SCENARIUSZ
Data: 2022-06-08, rozmiar: 14 KB
LISTA finalistów KONKURSU NA FILM
Data: 2022-06-08, rozmiar: 14 KB