22 czerwca 2018

Podsumowanie Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „Góralskie cytanie”

„Cieszmy się, że mamy gwarę, bo to jest piękny dar naszych przodków”

W dniu 5 czerwca 2018 r. w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się gala finałowa Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza, Ziemi Zagórzańskiej.

Celem Konkursu jest szeroko rozumiana edukacja regionalna realizowana poprzez kultywowanie gwary, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomego odbiorcy literatury regionalnej oraz rozbudzanie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży.

Organizatorami poszczególnych edycji Konkursu są: Publiczne Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czarnym Dunajcu (V edycja podhalańska), Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce (IV edycja orawska), Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych (III edycja spiska) oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łostówce, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej (II edycja zagórzańska). Konkurs organizowany jest we współpracy z: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Instytutem Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu, Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu, Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.

Tegoroczny Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, o czym świadczy liczba uczestników w etapie wojewódzkim: V edycji podhalańskiej – 165 uczestników z 35 szkół i placówek; IV edycji orawskiej – 103 uczniów z 18 szkół; III edycji spiskiej – 82 uczniów z 12 szkół; II edycji zagórzańskiej – 159 uczniów z 14 szkół. Najlepsi uczniowie, nagrodzeni i wyróżnieni przez komisję wojewódzką, zaprezentowali umiejętność pięknego czytania tekstów w rodzimej gwarze jak również prace plastyczne, inspirowane literaturą regionalną.

Gala finałowa poprowadzona przez Annę Trebunię Wyrostek, dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, zgromadziła uczniów z 70 szkół powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i limanowskiego. Uroczyste podsumowanie Konkursu swoją obecnością zaszczycili: prof. Stanisław Gulak – rektor PPWSZ w Nowym Targu, prof. Anna Mlekodaj – PPWSZ w Nowym Targu, Bożena Bryl – dyrektor nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Barbara Dziwisz – radna Województwa Małopolskiego, Józef Kowalczyk – Burmistrz Miasta Mszana Dolna, Agnieszka Modrzejewska-Potaczek, Aleksandra Kania, Maria Brożek, Rafał Rusnak – przedstawiciele Gminy Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź i powiatu limanowskiego, Jadwiga Batkiewicz – przedstawiciel Gminy Nowy Targ, Anna Słodyczka – przedstawiciel Gminy Czarny Dunajec, Wanda Szado-Kudasikowa – poetka, Jan Budz – Prezes Związku Polskiego Spisza, Piotr Gąsienica, Ewa Iwulska, Józef Knap, ks. Władysław Zązel – przedstawiciele Związku Podhalan w Polsce, Ewa Jaworska-Mazur – dyrektor Muzealnego Zespołu Zamkowego w Niedzicy.

O regionalną oprawę i radosną atmosferę zatroszczył się zespół regionalny „Krzesany” z Cichego, solistka ze Spisza oraz kapele z Podhala, Orawy i Ziemi Zagórzańskiej. Spotkanie stało się okazją do podkreślenia znaczenia znajomości gwary i kultury regionalnej dla kształtowania tożsamości narodowej oraz wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do nieprzemijających wartości.

 

Do pobrania: