24 listopada 2022

Podsumowanie Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2022

Logo Projektu Ekoszkoła Ekoptrzedszkole Ekouczeń25 października bieżącego roku rozstrzygnięto Małopolski Projekt Ekologiczny Ekoszkoła- Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2022. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Borzęcinie. Podsumowano wszystkie pięć etapów projektu, w którym oceniano wiedzę ekologiczną uczniów oraz znajomość Popradzkiego i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, a ponadto – przesłany film „Drugie życie przedmiotów”, prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych w szkole, zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości oraz plakat ekologiczny.

W tegorocznej edycji wystartowało prawie 60 placówek oświatowych z Małopolski. W konkursie wzięło udział 786 uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz 336 dzieci przedszkolnych wraz z opiekunami. Wyniki wraz z podsumowaniem Projektu w załączeniu. Wszystkim Uczestnikom dziękujemy, a Zwycięzcom gratulujemy!

mapa uczestników konkursu Eko BorzęcinUczestnicy Projektu reprezentowali szesnaście powiatów regionu: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki, wielicki, miasto Tarnów i miasto Kraków.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Na Galę podsumowująca Projekt przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec zasiadający w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Patrycja Łabuz – Walczak Zastępca Dyrektora Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, Wicestarosta Brzeski Maciej Podobiński, a Małopolskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Bożena Nowak, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura Tarnów.

GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin

Wójt Kwaśniak gratulując wszystkim uczestnikom podziękował także organizatorom życząc, aby konkurs, który pierwotnie był działaniem gminnym, stał się ogólnopolskim.

Zadanie finansowane było z projektu złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wsparły je także samorządy gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego.

Organizatorzy przedsięwzięcia to Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem Projektu jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

Załączniki

Wyniki Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczen 2022
Data: 2022-11-24, rozmiar: 108 KB