10 czerwca 2021

Podsumowanie VIII edycji Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych województwa małopolskiego

 

Zakończyła się VIII edycja Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska”, organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przy partnerskim wsparciu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o przestrzeganiu zasad higieny wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków higienicznych, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką przestrzegania zasad higieny oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie tej problematyki.

W tym roku szkolnym zarówno organizatorzy jak i uczestnicy musieli sprostać nie tylko zadaniom konkursowym, ale także trudnościom i ograniczeniom spowodowanym sytuacją epidemiczną.

Zatem szczególnie dziękuję wszystkim Uczestnikom – przedszkolakom i uczniom małopolskich szkół podstawowych oraz ich nauczycielom, że jak co roku podjęli realizację zadań projektowych.

„Czysta Małopolska” to projekt, na który składają się:

  1. Konkurs plastyczny „Higiena to jest to!” dla dzieci przedszkolnych, uczniów z klas I-IV i uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
  2. Konkurs dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na scenariusz zajęć tradycyjnych lub zdalnych dotyczących promocji przestrzegania zasad higieny.
  3. Konkurs na film lub podcast ukazujący działania w zakresie promocji przestrzegania zasad higieny w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2020/2021.

Niestety, w związku ze wspomnianą sytuacją epidemiczną, nie będzie możliwe uroczyste podsumowanie Projektu i wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom. Będzie je można odebrać od 14 czerwca br. w Kuratorium Oświaty w Krakowie i jego właściwych Delegaturach.

Z przyjemnością przedstawiam wyniki konkursów w ramach VIII edycji projektu edukacyjnego „Czysta Małopolska”.

Serdecznie gratuluję wszystkim Uczestnikom, a szczególne słowa uznania składam finalistom i laureatom Konkursów.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

LISTA FINALISTÓW KONKURSU NA FILM
Data: 2021-06-10, rozmiar: 416 KB
LISTA FINALISTÓW KONKURSU NA SCENARIUSZ
Data: 2021-06-10, rozmiar: 431 KB
LISTA FINALISTÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO
Data: 2021-06-10, rozmiar: 464 KB
LISTA LAUREATÓW KONKURSU NA FILM
Data: 2021-06-10, rozmiar: 431 KB
LISTA LAUREATÓW KONKURSU NA SCENARIUSZ
Data: 2021-06-10, rozmiar: 447 KB
LISTA LAUREATÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO
Data: 2021-06-10, rozmiar: 447 KB