23 czerwca 2017

Podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2017”

7 czerwca 2017 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2017”, który był realizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Patronat nad projektem objęli: Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jerzy Zawartka – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin.

Celem spotkania było podsumowanie projektów dotyczących utrwalenia i pogłębiania wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, budowania świadomości ekologicznej, wdrażania do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości i gminy, rozbudzania wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, kształtowania aktywnej postawy i kultury ekologicznej, inspirowania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.

W ramach tegorocznej edycji projektu zostały zorganizowane konkursy dla szkół i przedszkoli z województwa małopolskiego. Szkoły podstawowe i gimnazja  mogły uczestniczyć w konkursach na wykonanie pracy plastycznej, prezentacji multimedialnej i pisemnego sprawozdania z przedsięwzięcia ekologicznego oraz z zakresu wiedzy ekologicznej. Dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  przeznaczony był  natomiast  konkurs na plakat, którego tematem była „Ekologia w moim przedszkolu/oddziale przedszkolnym”. Do rywalizacji konkursowej zgłosiło się 76 przedszkoli, 37 szkół podstawowych i 9 gimnazjów z dwudziestu jeden powiatów województwa małopolskiego.

Wiedzę i prace uczniów oraz dzieci przedszkolnych oceniała Komisja konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w składzie Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie,  Bożena Nowak – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Jerzy Zawartka – dyrektor i Krzysztof Musiał – specjalista ds. ochrony środowiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Agnieszka Kuk – Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Bernadetta Maguda – wicedyrektor  i Mieczysława Seruś – nauczyciel  Zespołu Szkół w Tarnowcu, Danuta Liszka – nauczyciel  Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, Teresa Przeklasa – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Wojniczu, Magdalena LatawskaHonkisz  i Jolanta Żeleźnik – nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie.

Konferencję rozpoczął  Pan Artur Puciłowski – Dyrektor  tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, witając wszystkich przybyłych uczestników i gości. Następnie głos zabrali  zaproszeni goście: Roman Łucarz, Andrzej Potępa i Janusz Kwaśniak, którzy podziękowali organizatorom za realizację projektu, a wszystkim uczestnikom za duże zainteresowanie tematyką ochrony środowiska i różnorodne przedsięwzięcia podejmowane przez dzieci i młodzież szkolną w tym zakresie.

Kolejnym punktem podsumowania projektu był prezentacja Krzysztofa Musiała nt. Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci  z Publicznego Przedszkola Nr 33 w Tarnowie, a także uczniowie z zespołu „Borzęckie Słowiki”, który funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym.

Następnie oficjalnie przedstawiono wyniki poszczególnych rund, której dokonali Piotr Kania i Bożena Nowak, a nagrody, dyplomy oraz statuetki wręczyli ich fundatorzy.

Tytuł „Ekoprzedszkola 2017” otrzymało Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu, natomiast  „Ekoszkołą 2017” zostały Szkoła Podstawowa  w Ostrowie oraz Publiczne Gimnazjum w Borzęcinie.

Po tej części konferencji zostały zaprezentowane zwycięskie prezentacje multimedialne ze Szkoły Podstawowej w Ryglicach i Publicznego Gimnazjum w Gnojniku.

Na zakończenie organizatorzy  podziękowali wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu  oraz realizacji tegorocznego projektu, a także sponsorom i  fundatorom nagród.

Konferencji towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac plastycznych.

 

W załączeniu: