23 lipca 2018

Podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2018

W maju 2018 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca jubileuszową X edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła – Ekoprzedszkole” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym.

Partnerem projektu był Małopolski Kurator Oświaty. Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a patronat nad nim objęli: Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, Pan Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Andrzej Potępa, Starosta Brzeski, Pan Roman Łucarz, Starosta Tarnowski, Pan Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. a także Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Do rywalizacji konkursowej zgłosiło się 75 szkół i placówek z województwa małopolskiego, w tym 46 przedszkoli, 29 szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi. Zadania konkursowe obejmowały pisemny test wiedzy, przygotowanie filmu ekologicznego prezentującego modę ekologiczną z surowców wtórnych i prezentacji multimedialnej z przebiegu działań ekologicznych na terenie szkoły oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekologicznego. Jednym z etapów Projektu adresowanym wyłącznie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych był plakat o tematyce ekologicznej.

Podczas konferencji podsumowano projekty dotyczące utrwalania i pogłębiania wiadomości przyrodniczo–ekologicznych, budowania świadomości ekologicznej, rozbudzania wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, kształtowania aktywnej postawy i kultury ekologicznej oraz inspirowania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.

Tytuł Ekoszkoły 2018 w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej otrzymała Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie, a w kategorii klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Chojniku. Natomiast tytuł Ekoprzedszkole 2018 otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy.

Konferencję uświetnił występ artystyczny zespołu Borzęckie Słowiki.

Zwycięzcom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy.