28 czerwca 2019

Podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2019”

5 czerwca 2019 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca XI edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2019” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym.

Partnerem projektu był Małopolski Kurator Oświaty, a patronat honorowy nad projektem objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Brzeski, Starosta Tarnowski, Wójt Gminy Borzęcin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Do rywalizacji konkursowej zgłosiło się 79 szkół i przedszkoli z województwa małopolskiego. Zadania konkursowe obejmowały pisemny test wiedzy, przygotowanie filmu ekologicznego prezentującego modę z surowców wtórnych i prezentacji multimedialnej z przebiegu działań ekologicznych na terenie szkoły oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekologicznego. Jednym z etapów projektu adresowanym wyłącznie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych był plakat o tematyce ekologicznej.

Podczas konferencji podsumowano projekty, które służyły  utrwalaniu i pogłębianiu wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, budowaniu świadomości ekologicznej, rozbudzaniu wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, kształtowaniu aktywnej postawy i kultury ekologicznej oraz inspirowaniu dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.

Wyrazy uznania dla wszystkich uczestników  i podziękowanie dla organizatorów przekazali m.in. Artur Puciłowski – dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Maciej Podobiński – wicestarosta brzeski oraz Partycja Łabuz – Walczak – kierownik tarnowskiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Konferencję uświetnił występ dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 w Tarnowie oraz zespołu Borzęckie Słowiki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Wszystkim laureatom i finalistom – gratulujemy!

Załączniki

Lista laureatów i finalistów
Data: 2019-06-28, rozmiar: 745 KB