28 marca 2018

Podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w Małopolsce w 2018 roku

Szanowni Państwo,

 

Rokrocznie szereg instytucji przeprowadza czynności rozpoznawcze i kontrolne służące zapewnieniu bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Efekty tych działań przesłane na ręce Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Raport z działań kontrolnych samego Kuratorium Oświaty w Krakowie przedstawiam poniżej.

Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, których wysiłek przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych 2018 r.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

 

Do pobrania: