23 listopada 2021

Podsumowanie XIII edycji Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego  „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE 2021”

22 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie podsumowano „Wojewódzki Projekt Ekologiczny – Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2021”, w trakcie którego ogłoszono wyniki pięciu rund, wręczono dyplomy i nagrody laureatom. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz zaproszeni goście: Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Maciej Podobiński – Wicestarosta brzeski, przedstawiciele samorządu Gminy Borzęcin: Wójt Janusz Kwaśniak i przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek oraz Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Składamy serdeczne gratulacje Wszystkim Laureatom!

GOK Borzecin

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym, a Partnerem Projektu jest Małopolski Kurator Oświaty.

W tym roku do złożonego z pięciu części konkursu przystąpiło łącznie 44 szkoły i przedszkola. Uczestnicy Projektu reprezentowali trzynaście powiatów regionu: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki oraz miasto Kraków.

Ekoprzedszkolem 2021 zostało Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 104 w Krakowie. Tytuł Ekoszkoły 2021 wywalczyła Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach

GOK Borzecin
ekoszkoła mapa uczestników z powiatów
GOK Borzecin

Warto wspomnieć także zwycięzców poszczególnych rund konkursu. Są to: Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach i Szkoła Podstawowa w Ratułowie (test wiedzy), Szkoła Podstawowa w Przegini (film), Szkoła Podstawowa w Ostrowie (prezentacja z działań ekologicznych), Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie (album i zielnik), Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 104 w Krakowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach (plakat ekologiczny).

GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin
Ekoszkoła 2021 Małopolski Wicekurator Oświaty
GOK Borzecin

Wysoki poziom projektu i różnorodność konkursowych zadań doceniła podczas spotkania podsumowującego Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. – Konkursy takie, jak ten w kształceniu odgrywają ogromną rolę. Wykonując różne, zadania musicie korzystać z wielu kompetencji, które są zdobywane w procesie edukacji i wychowania. Uczniowie, którzy biorą udział w tych zadaniach są już zwycięzcami. Niezależnie od zdobytych miejsc, ich wiedza, świadomość społeczna zostały bardzo poszerzone i to już powinno być odpowiednio w szkole wyeksponowane i nagrodzone. Zachęcając do udziału w kolejnej edycji Ekoszkoły – Ekoprzedszkola życzę, aby dalsze pomysły przynosiły nie tylko satysfakcję z poszerzenia wiadomości i umiejętności, ale żeby dawały dużo przyjemności z codziennego obcowania z przyrodą. Nauczycielom, dyrektorom bardzo serdecznie dziękuję i również życzę żeby ta pasja obcowania z przyrodą nie wygasała. Łączymy przyjemne z pożytecznym, dajemy wiedzę i kompetencje, które będą skutkowały na całe życie, bo zgodnie z polskim przysłowiem: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.

GOK Borzecin

– Celem konkursu jest pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, świadomości ekologicznej, pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, zachęcenie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt,   kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej wśród młodzieży oraz inspirowanie do samodzielnej pracy – mówiła Cecylia Czaja – inicjator projektu.

 

GOK Borzecin

Gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w Konkursie w imieniu samorządu Gminy Borzecin złożył zgromadzonym Wójt Janusz Kwaśniak. W czasach postępujących zmian klimatycznych działania proekologiczne, prośrodowiskowe stanowią najważniejsze wyzwanie dla naszego pokolenia. Stan środowiska wpływa na zdrowie i przyszłość naszą oraz następnych pokoleń. Cieszy z pewnością fakt, że tyle podmiotów wspiera organizację tego typu przedsięwzięć, które właśnie angażują młodzież.

 

 

GOK Borzecin

Na zakończenie uroczystości organizatorzy złożyli podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym na różnych etapach w prace związane z Ekoszkołą – Ekoprzedszkolem. Tegoroczna edycja konkursu otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, od samorządów Gminy Borzęcin i Powiatu Brzeskiego, a rzeczowo Konkurs wsparli Wojewoda Małopolski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Starosta Tarnowski.

 

Słowa uznania pod adresem placówek oświatowych skierował Piotr Kania, przewodniczący komisji Konkursowej. – Gratulujemy Wam, bo reprezentujecie te wyjątkowe placówki edukacyjne w Małopolsce, które mogą pochwalić się wspaniałymi inicjatywami dla swojego środowiska lokalnego i naturalnego. Dziękujemy wszystkim za udział w naszym projekcie. Szczególnie trudno było przygotować się w czasie pandemii, która zakłóciła normalną pracę szkół i możliwość realizacji wielu wspólnych inicjatyw. Mimo to daliście radę.

Doceniono pracę członków komisji konkursowej, którą tworzyli przedstawiciele różnych instytucji i nauczyciele: Bożena Nowak, Patrycja Łabuz-Walczak, Agnieszka Kuk-Masiuk, Danuta Liszka, Bernadetta Maguda, Mieczysława Seruś, Magdalena Latawska-Honkisz, Jolanta Żeleźnik, Teresa Przeklasa, Tomasz Gawlik i przewodniczący komisji Piotr Kania.

Sukces tegorocznego Projektu daje nadzieję na zorganizowanie jego kolejnej edycji. Już dziś warto zacząć działać ekologicznie i dbać o otoczenie swojego domu, szkoły czy gminy, w której żyjemy. Dla wspólnego dobra.

GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin

Załączniki

Wyniki Ekoszkoła_Ekoprzedszkole_2021
Data: 2021-11-23, rozmiar: 443 KB