3 marca 2020

Podziękowania Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,
Droga Młodzieży i Kochane Dzieci

 

Składam serdeczne podziękowanie za piękną patriotyczną postawę i niezwykle liczny udział dzieci i młodzieży w oficjalnych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2020 roku w Krakowie.

W uroczystościach, które rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Wawelskiej, wzięły udział licznie reprezentowane szkoły wraz z pocztami sztandarowymi, całe klasy mundurowe, dzieci przedszkolne ze swoimi wychowawczyniami, całe społeczności szkół wraz z rodzicami i małymi dziećmi. Przybyliście Państwo i Wy Droga Młodzieży z najdalszych zakątków Małopolski – spod Tatr, z Orawy, z Nowosądecczyzny – nie bacząc na trud podróży, ani długie wyczerpujące uroczystości – złożyliście naszym Żołnierzom Wyklętym najpiękniejszy dar – dar siebie, swojego zaangażowania i pamięci, godnego uczestnictwa w przemarszu z Wawelu ulicami Krakowa do Parku im. dr. Henryka Jordana, gdzie wspólnie złożyliśmy hołd naszym Bohaterom. Niech w sercach nas wszystkich brzmi nadal „Cześć i Chwała Bohaterom”.

Dziękuję nie tylko w imieniu własnym – szczególnie chcę podkreślić i złożyć podziękowania od obecnych wczoraj z nami żyjących Żołnierzy Niezłomnych. Byłam świadkiem Ich ogromnego wzruszenia i słów wdzięczności kierowanych do młodych Polaków, słów prośby o kontynuowanie Ich dzieła w duchu tych samych nieprzemijających wartości – Bóg, Honor, Ojczyzna.

Dziękuję także za niezwykle liczny udział młodzieży w Koncercie Patriotycznym pt. „Bohaterom Cześć i Chwała”, który miał miejsce w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Hali PTG „Sokół” przy ulicy Piłsudskiego zebrało się ponad pięciuset uczniów wraz z towarzyszącymi im nauczycielami. W Koncercie Norberta „Smoły” Smolińskiego wzięli też udział Żołnierze Wyklęci – Koncert stał się okazją wielu rozmów naszych Niezłomnych z młodzieżą o historii II wojny światowej i walkach podziemia niepodległościowego z narzuconą władzą komunistyczną.

Raz jeszcze dziękuję za piękną patriotyczną postawę i świadczenie swoją obecnością o przywiązaniu do naszej Ojczyzny, jej historii i Bohaterów Narodowych.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

 

Szczególne podziękowania dla szkół:

 1. Zespół Szkół Nr 1 w Krakowie, Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie,
 2. Zespól Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 3. Zespół Szkół w Proszowicach,
 4. Zespół Szkół w Dobczycach,
 5. Liceum Ogólnokształcące w Trzebini,
 6. XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 7. Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie,
 8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,
 9. XXV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 10. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 11. XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 12. I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 13. II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 14. VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 15. X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 16. XVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 17. XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 18. XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 19. XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 20. XLIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 21. Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie,
 22. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie,
 23. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie,
 24. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie,
 25. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 w Krakowie,
 26. Szkoła Podstawowa Nr 36 w Krakowie,
 27. Szkoła Podstawowa Nr 159 w Krakowie,
 28. Szkoła Podstawowa w Chyżnem,
 29. Szkoła Podstawowa w Jabłonce – Borach,
 30. Szkoła Podstawowa Nr 137 w Krakowie,
 31. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Suchej,
 32. Szkoła Podstawowa w Turzy,
 33. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej,
 34. Szkoła Podstawowa w Brzeziu,
 35. Szkoła Podstawowa Nr 51 w Krakowie,
 36. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie,
 37. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skawinie,
 38. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie,
 39. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzozowie,
 40. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie,
 41. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie,
 42. Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie,
 43. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 44. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce,
 45. Katolickie Szkoły św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie,
 46. Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej,
 47. Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem,
 48. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie,
 49. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie,
 50. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie,
 51. Szkoła Podstawowa Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

 

 

Koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego