22 czerwca 2018

Podziękowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty dla Członków Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

W przededniu wakacji, bardzo serdecznie dziękuję za ścisłą współpracę, za dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży każdego dnia. Dzięki wspólnemu działaniu, szybkiemu przepływowi informacji i natychmiastowej reakcji, byliśmy w stanie otoczyć opieką młodych ludzi także w sytuacjach kryzysowych, jak np. podczas pożaru budynku szkolnego, czy wypadku autobusowego. Przykładów skoordynowanych działań w sytuacji zagrożenia życia i bezpieczeństwa mamy wiele. Wzorcowym było postępowanie wszelkich służb, a także nauczycieli, psychologów i władz gminy Lubień.

Nie zwalniamy tempa, także podczas wakacji stoimy na straży bezpieczeństwa dzieci. Będziemy razem kontrolować miejsca zorganizowanych turnusów kolonijnych i obozów.

W dniu 22 czerwca 2018 r. miałam okazję podziękować Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – Panu Joachimowi Brudzińskiemu za skoordynowanie działań służb podległych MSWiA.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: