6 grudnia 2018

„Póki nie jest za późno” – ogólnopolski konkurs na projekt historyczny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno‐metodycznych.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 r. w czasie XV sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”, która będzie miała miejsce w opolskiej siedzibie Muzeum.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej muzeum: http://www.cmjw.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-projekt-historyczny-pt-poki-nie-jest-za-pozno/

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Monika Sobczak (e‐mail: m.sobczak@cmjw.pl) oraz mgr Sebastian Mikulec (e‐mail: s.mikulec@cmjw.pl).