12 stycznia 2023

„Póki nie jest za późno” – XV edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny

plakat projektu hist. póki nie jest za późnoCentralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza do udziału w XV ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno‐metodycznych.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 5 kwietnia 2023 r. na adres konkursnaprojekt@cmjw.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidziano na  2 czerwca 2023 r. podczas kolejnej edycji cyklicznej sesji edukacyjnej skierowanej do nauczycieli pt. „Jeśli nie pamięć to, co? Edukacja w miejscach pamięci historycznej”.

W załącznikach regulamin konkursu oraz inne dokumenty niezbędne dla uczestników.

Wszelkie informacje są dostępne pod nr tel. 77 434 34 75. Można także napisać e-mail na adres: konkursnaprojekt@cmjw.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich uczestników udział w konkursie będzie okazją do zebrania niezapomnianych doświadczeń.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej muzeum: http://www.cmjw.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-projekt-historyczny-pt-poki-nie-jest-za-pozno/

Załączniki